02/12/2018 tarih ve 30613 Sayılı Resmi Gazete İlanı

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası,
teknik ve mali eksiklik, uyarı v.b.) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ
edilememiştir.
Aşağıda belirtilen ruhsatlara, ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

İlgili gazete ilanı için tıklayınız.

Yorumlar kapatıldı.