20.10.2018 tarih ve 30571 sayılı Resmi Gazete ilanı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden; 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri
gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası, teknik ve mali eksiklik, uyarı v.b.) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat
sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.
Aşağıda belirtilen ruhsatlara, ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

RESMİ-GAZETE-TEBLİĞ İADESİ_METALİK

Yorumlar kapatıldı.