Harita Birimi

Harita

• İmalat Haritaları
• Son Durum Haritaları
• Sayısal Halihazır Harita Üretim
• CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)
• Kent Bilgi Sistemi Kurulması
• Arazi Toplulaştırma (TİGH)
• Mera Aplikasyonu Harita Yapımı
• Sayısal Kadastro Harita Yapımı
• Kamulaştırma Planları Yapımı
• Kadastro Haritaların Sayısallaştırılması
• GPS Ölçme ve değerlendirilmesi
• İmar Planı Uygulaması
• Aplikasyon
• Köy Yerleşik Alan Haritaları Yapımı
• Fotogrametrik Harita Yapımı
• En Kesit, Boy Kesit ve Kübaj Hesapları
• TCK İçin Hakkedişe Esas Brükner Hesabı gibi
profesyonel haritacılık kapsamındaki tüm hizmetleri Enfa Mühendislik olarak sizi memnun edecek en hızlı şekilde yapıyoruz.

Yorumlar kapatıldı.