İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

İSG 2

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ
• Risk Analizi ve Değerlendirmesi
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri
• Acil Durum Planları
• Temel İlk Yardım Eğitimleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretlemeleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimleri

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ
• Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Dağılım Haritaları
• Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları
• Gürültü Ölçümleri
• Uçucu Organik Bileşikler(VOC) Ölçümleri
• Ağır Metal Ölçümleri
• İç Ortam Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örneklendirilmesi ve Analizleri
• İç Ortam Ağır Metal Örneklendirilmesi ve Analizleri
• Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümleri
 
*Ölçümler, NIOSH, ASTM, OSHA standartlarına uygun yapılmaktadır.

Yorumlar kapatıldı.