Orman Birimi

Orman 2

• Maden İzin Projeleri (İşletme, Alt Yapı, Tesis ve diğerleri)
• Enerji Nakil Hattı, EİH, Telefon ve Su İsale Hattı
• Atık Su, Petrol, Doğal Gaz Hatları
• Rehabilitasyon Projesi

• Rehabilitasyon Teknik Raporu

• Balık Üretim Tesisi, Sanatoryum, Gölet, Mezarlık Alanları
• Arkeolojik Kazı, Define Arama İzinleri
• Özel Ağaçlandırma Projeleri
• Özel Orman Amenajman Planı Yapımı
• Özel Ormanların Yol Şebeke Planı
• Orman Yolları Aplikasyon Çalışmaları
• Turizm Tesisi Orman İzin Dosyası
• Define Arama İzni Çalışmaları
• Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Ön Etüt Raporu
• Ağaçlandırma Uygulama Projesi
• Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi
• Havza Bazında Çok Amaçlı Uygulama Projesi
• HES (Hidroelektrik Santralı) Orman İzin Dosyası
• Fidanlık Kuruluş Raporu ve Uygulama Projeleri
• Sel Kontrolü ve Çığ Önleme Projeleri
• Yol Şebeke Planlaması
• Ağaç Röleve ve Amenajman Planı Yapılması
• Heyelan Kontrolü ve Erozyon Kontrolü Projeleri
• Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri
• Mera Islahı Uygulama Projesi
• Mesire Yeri Gelişim Projesi gibi
• Orman Mühendisliği kapsamındaki tüm hizmetleri Enfa Mühendislik olarak sizi memnun edecek en hızlı şekilde yapıyoruz.

Yorumlar kapatıldı.