Devlet Hakkı Yatırılması İçin Son Gün 30 Haziran

3213 Sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği gereğince her yıl Nisan Ayı sonuna kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ ne 29. Madde belgelerinden İşletme Faaliyet Raporu ile beyan edilen tutar üzerinden ödenmesi gereken Devlet Hakkının;

  • %50’ sinin ruhsatın bağlı bulunduğu Vergi Dairesine,
  • %25’ inin ruhsatın bulunduğu ilin Özel İdare Hesabına,
  • %25’ inin ruhsatın bulunduğu en yakın köyden başlamak kaydıyla köylerin yer aldığı bölge ile sınırları olarak alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere faaliyet alanındaki payı oranında, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin (Ruhsatın birden fazla il veya ilçe sınırları dâhilinde kalması durumunda fiili üretim yapılan alan dikkate alınır) Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına,
  • Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılan madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır. Bu hüküm gereğince Devlet hakkı, işletme ruhsat harcı kadar Devlet hakkı yatıranlarda da %30 fazlası ile alınır. Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, bu alana ait fazla alınan Devlet hakkı ile ağaçlandırma bedeli, Orman Genel Müdürlüğü’ nün ilgili hesabına
  • Ruhsat Belediye mücavirinde ise ilgili Belediye Hesabına
  • Buluculuk şerhi bulunan ruhsatlarda da ilgili buluculuk hesabına

her yıl HAZİRAN AYI SON GÜNÜ MESAİ SAATİ SONUNA KADAR yatırılması zorunludur.

DEKONT AÇIKLAMASINA YAZILACAK : Ruhsat Sahibi Adı veya Unvanı, Ruhsat İli, İlçesi, Ruhsat Numarası, Maden Cinsi, Ait olduğu Yılı.
Örneğin;  Vergi No: 123***1231 Enfa Mühendislik Ltd. Şti, Kütahya, Tavşanlı, 2012****21 Ruhsat ., …… Madeni 2016 Yılı Devlet Hakkı Ödemesi İl Özel İdare Payı

Yorumlar kapatıldı.