E-Maden’ e Geçiş Hakkında Önemli Duyuru

01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortamda e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda Ruhsat Sahibi, Rödövans Hakkı Sahibi, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler, Genel Müdürlüğümüze yapacakları talep ve beyanları elektronik ortamda yapması için yetkilendirecekleri kişileri noter kanalıyla yetkilendirmeleri ve yetkilendirilen kişi/kişilerin adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası ve Cep telefonu bilgilerini içeren noter onaylı belgelerini en geç 26/12/2018 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) üzerinden ve aslını da elden veya posta yolu ile en kısa sürede iletmeleri gerekmektedir.

Not-1: Eğer birden fazla ruhsat sahibi gerçek veya tüzel kişi, farklı ruhsatları için farklı kişileri yetkilendirmek isterse , bu hususu noterde hazırlatacağı metinde hangi kişinin hangi ruhsat için yetkilendirildiği ile ruhsatın sicil ve erişim numaralarını da belirtmelidir.

Not-2: Eğer ruhsat sahibi gerçek veya tüzel kişi bir ruhsatında tüm yetkileri birden fazla kişiye vermeyi ya da belli kişiler arasında bu yetkileri paylaştırmak isterse, bu hususu noterde hazırlatacağı metinde hangi kişinin/kişilerin hangi yetki/yetkiler için yetkilendirildiğini ve ruhsatın sicil ve erişim numaralarını belirterek ifade etmelidir.

Not-3: Genel Müdürlüğümüze yapılmış yetkilendirme bildirimlerinde değişiklik yapılması istendiğinde yapılmak istenen bu değişikliğin noter kanalıyla yapılması ve Genel Müdürlüğümüze derhal bildirilmesi gerekmektedir.

Not- 4 : Rödovans hakkı sahiplerinin de sevk fişi kesmek ve daimi nezaretçi atama ve azil işlemleri için ruhsat sahipleri gibi noterde yetkilendirme yapmaları gerekmektedir.

*** KEP Konu Başlığı “ŞİRKET YETKİLİSİ” olarak belirtilmelidir. ***

Şirket     Yetkilisi Örnek    Noter     Metni    (Ruhsat Sahibi    ve           Rödövans             Hakkı     Sahipleri               için) (../Duyurular/duyuru_dukuman/yetkilendirme/Ornek_Noter_Metni.docx)

Yorumlar kapatıldı.