Hammadde Üretim İzni Sahibi, Talep Sahibi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dikkatine

18.02,2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı Kanunun 10. maddesi İle 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için öngörülen idari para cezaları hammadde üretim izin belgesi ile çalışılan sahalarda faaliyeti yürüten gerçek ya da tüzel kişiler için geçerlidir.”

Hammadde Üretim İzinli sahalarla ilgili idari para cezası uygulamasının önlenmesi için 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ve 29. Madde belgelerinin Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

Yorumlar kapatıldı.