Hibe ve Destek Projeleri Dabışmanlığı

Proje hedeflediğiniz sonuçlara ulaşmak için belirli bir sürede belirli insan kaynağı ve bütçe ile yapılan işlerdir. Proje genel bir tanım olup hibe projesi, kredi projesi, yatırım projesi, mimari proje vb. projeleri içerir. Hibe projeleri, başvuru sahibi tarafından hibe veren kuruma geri dönüşümünü içermeyen nakti, ayni yada hizmet desteklerinden oluşur. Kurumsal anlamda Enfa Mühendislik  olarak bu üç tip desteği veren projeleri hazırlamaktayız.

 • Hibe destekleri için Teklif çağrılarının takibi
 • Proje fikri geliştirme,
 • Proje hazırlanması ve yazımı konusunda teknik destek sağlama,
 • Şartnamelere uygun Projelerin hazırlanması ve resmi belgelerin hazırlanması
 • Onaylanan  projelerin prosedürlere uygun yönetilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Ön duyuru ve duyurularının hazırlanması,
 • Ulusal ve Uluslararası ihale dosyalarının hazırlanması,
 • Proje/ihale bütçelerinin hazırlanması,
 • Proje bütçe değişikliklerinin yapılması (zeyilname)
 • Sözleşme danışmanlığı,
 • Satın alma danışmanlığı,
 • Proje mali prosedürlerinin yerine getirilmesi,
 • Proje sonuçlarının ara ve nihai değerlendirmesi için gerekli araştırmaların yürütülmesi,
 • Ara ve nihai raporların hazırlanması konusunda danışmanlık yapılması ve / veya bu süreçlerin müşteri adına yönetilmesi.

Yorumlar kapatıldı.