İlk Müracaat Taleplerinin Başlama Tarihi Hakkında

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun geçici 24. Maddesi kapsamında müracaatların kabul edilmeyeceğine ilişkin verilen altı aylık süre 18/08/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, 19/08/2015 tarihi itibariyle II-B ve IV. Grup ruhsat müracaatları kabul edilmeye başlanacaktır. Müracaat için gerekli belgeler: – İlk Müracaat Talep Formu(üç nüsha hazırlanacak her biri ıslak imzalı olacak), – Taahhütname ve – İşletme Ruhsat Taban Bedelinin(10.000TL) yatırıldığını gösteren makbuz. (İlk Müracaat Talep Formu ve Taahhütname yenilenmiş olup internet sayfamızdan ve İlk Müracaat Biriminden temin edilebilecektir.)

Tüzel kişiler tarafından yapılan müracaatlarda; müracaat tarihinde geçerli olan Şirketin kuruluş statüsünü gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, madencilik faaliyetleri yapabileceğine dair ibarenin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır.
Vekaleten yapılan müracaatlarda; müracaat tarihi itibariyle geçerli vekaletnamede, gerçek kişi/tüzel kişi adına Maden İşleri Genel Müdürlüğünde müracaat/işlem yapmaya yetkisinin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır.

İlgililere duyurulurDUYURU 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun geçici 24. Maddesi kapsamında müracaatların kabul edilmeyeceğine ilişkin verilen altı aylık süre 18/08/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup, 19/08/2015 tarihi itibariyle II-B ve IV. Grup ruhsat müracaatları kabul edilmeye başlanacaktır. Müracaat için gerekli belgeler: – İlk Müracaat Talep Formu(üç nüsha hazırlanacak her biri ıslak imzalı olacak), – Taahhütname ve – İşletme Ruhsat Taban Bedelinin(10.000TL) yatırıldığını gösteren makbuz. (İlk Müracaat Talep Formu ve Taahhütname yenilenmiş olup internet sayfamızdan ve İlk Müracaat Biriminden temin edilebilecektir.)

Tüzel kişiler tarafından yapılan müracaatlarda; müracaat tarihinde geçerli olan Şirketin kuruluş statüsünü gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, madencilik faaliyetleri yapabileceğine dair ibarenin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır.Vekaleten yapılan müracaatlarda; müracaat tarihi itibariyle geçerli vekaletnamede, gerçek kişi/tüzel kişi adına Maden İşleri Genel Müdürlüğünde müracaat/işlem yapmaya yetkisinin olmadığının daha sonra tespit edilmesi halinde müracaat geçersiz sayılacaktır.
İlgililere duyurulur

Yorumlar kapatıldı.