İşletme Faaliyeti Bilgi Formları Hakkında

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine
Nisan ayı sonunda genel müdürlüğümüze verilen işletme faaliyeti bilgi formlarında yer alan tüm bölümlerin tam doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde maden kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Analiz değerlerine ait bilgi ve belgelerin, tüvenan cevherin, konsantre ürünün, atık/artık ve curufların yıllık ağırlıklı ortalama tenörleri verilmesi zorunludur. Ayrıca satış faturalarında tenör değerlerininde belirtilmesi zorunludur.

Yorumlar kapatıldı.