Isparta İli İhalesi İptal Edilen Sahalar

3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesinde “Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanlar ihale yolu ile ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.
Maden Kanunun bu hükmü gereği, 312 adet II. Grup, 388 adet IV. Grup olmak üzere toplam 700 adet maden sahasının ihale edilmek üzere: koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listelerin, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edileceği 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir.
İlan edilen bu sahalar içerisinde yer alan ve aşağıda bilgileri verilen 6(Altı) adet sahanın taban ihale bedelinin yeniden belirlenmesi amacı ile ihalesi ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yorumlar kapatıldı.