Jeoloji Mühendisliğinde

Untitled-1Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen günümüz teknolojisiyle hizmet yelpazesi önemli oranda genişlemiş bir mühendlik dalıdır.

Mühendislik jeolojisi, kaya ve zemin mekaniği ile temel sondaj ve enjeksiyon konularındaki her türlü uygulama ve araştırmaları kapsamaktadır. Başta doğal kaynak, çevre ve afet yönetim süreçleriyle ilgili olarak metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımının araştırılması olmak üzere kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını ve risk değerlendirmeleri jeoloji mühendisliğinin faaliyet alanı içerisindedir.

Ayrıca kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi hizmetlerinin hepsini sizin memnuniyetinizi ön planda tutarak hazırlıyoruz.

Gerek jeoloji olsun gerek diğer mühendislik alanlarında kamu kurum özel kuruluşların faaliyetlerine destek vermek üzere ilgili her türlü proje ve işinizde bizi ilk tercihiniz yapmanız için uzman ekibimizle biz hazırız sizi bekliyoruz.

Yorumlar kapatıldı.