Kosgep Destekleri Proje Danışmanlığı

f2c45f512dbe619ae460f86c748ee336_

Günümüz ekonomik koşulları düşünüldüğü zaman küçük işletmeler ve girişimcilerin bu ekonomik dünyada var olmaları ve devasa şirketler ile baş etmeleri git gide güçleşmektedir. Bu anlamda ülkemizde devlet yardımı ile birçok irili ufaklı girişimciler desteklenmektedir. KOSGEB bu anlamda kurulmuş bir kurumdur. KOSGEB farklı sektörlerdeki imalat sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve 1-250 arası işçi çalıştıran orta halli işletmelere birçok destek vermektedir. Desteklerde amaçlanan, KOBİ’lerin geliştirilmesi, desteklenmesi verimliliklerinin artırılması, yeni teknolojileri kazanmaları özetle ülke ekonomisine olan katkılarının artırılması ve ülke kaynaklarından daha fazla almalarının sağlanmasıdır. Uzun süren yasal prosedürlerle uğraşarak, vakit kaybetmeden mevcut KOSGEB destekleri ve hibeleri konusunda genel bilgilendirme sonrası, firmanın yararlanabileceği destek ve programların tespiti yapılarak, firma yetkililerine ayrıntılı bilgi verilmektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ile firmanın uygun desteklerden yararlanması sağlanır, tüm gerekli yasal işlemler yürütülür ve desteğin firma tarafından alınması sağlanır. Yıl boyunca yararlanılabilen KOSGEB desteklerine başvurmak için temel kriter KOSGEB veritabanına kayıtlı bir KOBİ olmaktır. KOSGEB destek programları aşağıda incelenmiştir.


KOBİ Proje Destek Programı: 
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklendiği programda destek üst limiti 150.000 TL’dir. Bu durumda 300.000 TL’lik bir proje gerçekleştirip ve bunun % 50’sini geri ödemesiz olarak KOSGEB’den talep edebilirsiniz. Proje süresi gerçekleşecek faaliyetlerin çeşitliliğine göre 6 ay ile 24 ay arasında değişiklik göstermektedir. KOBİ Proje Destek Programı ile ilgili belirtilmesi gereken hususlardan biri de proje kapsamında temin edilecek makine-teçhizat, hammadde ve malzeme için işletmeye verilecek desteğin toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamayacak olmasıdır.

Genel Destek Programı: Yararlanılabilecek bir diğer program olan Genel Destek Programı kapsamında 13 farklı destek kalemi yer almaktadır. Bu kalemler yurt içi fuar desteği, yurt dışı gezisi desteği, tanıtım desteği, eşleştirme desteği, nitelikli eleman istihdamı desteği, danışmanlık desteği, eğitim desteği, enerji verimliliği desteği, tasarım desteği, test analiz ve kalibrasyon desteği, bağımsız denetim desteği, sınai mülkiyet hakları desteği ve belgelendirme desteğidir.

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: KOBİ’lerin ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeleri ve birlikte iş yapma kültürlerini geliştirmeleri amacıyla hazırlanmış bu programdan yararlanmak için en az 5 işletmenin bir araya gelerek bir proje gerçekleştirmesi gerekmektedir. Projenin süresi 6-24 ay arasında değişmekte olup destek üst limiti geri ödemesiz 250.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL’dir.

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bilime ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları destekleyen bu programa ayrılan bütçe oldukça tatmin edicidir. Programa var olan işletmeniz üzerinden ya da girişimci olarak yeni bir işletme kurarak başvurabilirsiniz.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nda hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Programa girişimci olarak başvurmanız halinde şirket kuruluş giderleriniz ve ofis donanım giderleriniz için 20.000 TL tutarında destek alabilirsiniz. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

Endüstriyel Uygulama Programı: Endüstriyel Uygulama Programı Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir programdır. Proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanır. Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin; şirket kuruluşu ve ofis donanımı giderleri de bu destek kapsamındadır. (Desteklenen diğer kalemler için detaylı bilgiyi www.kosgeb.gov.tr adresinden edinebilirsiniz.)

Yeni Bir İş Fikri Olanlara Girişimcilik Destek Programı: Girişimcilik destek programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği olmak üzere 3 alt programdan oluşan; yeni bir iş kurma fikri olan gönüllüleri desteklemek amacıyla hazırlanmış KOSGEB programıdır. Yeni girişimci desteğinden faydalanabilmek için ücretsiz olan uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Yeni girişimci programında kurulacak işletme için verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 5.000 TL olup; kuruluş döneminde ihtiyaç duyulan makine ekipman ve ofis donanımı için ayrıca geri ödemesiz 10.000 TL verilmektedir. Bunun yanı sıra işletme giderlerine geri ödemesiz 12.000 TL’ye kadar destek verilmekte olup; kurulan işletmenin gerçekleştireceği yatırım için geri ödemeli 70.000 TL üst limitli bir destek verilmektedir. Belirtilmesi gereken önemli bir husus KOSGEB destek oranlarının bölgeden bölgeye değişmekte olduğudur.

Yorumlar kapatıldı.