Maden Mevzuatları

04.06.1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu

Amaç:
Madde 1 – Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler…kanunun tamamını indirmek Tıklayınız.

06.11.2010 Tarih ve 27751 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir…yönetmeliğin tamamını indirmek Tıklayınız.

Yorumlar kapatıldı.