Orman Mühendisliğinde

Orman 2Ormancılık, ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi ağaçlandırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Ormancılığın en fazla etkileşim içinde olduğu bilim dalı, yeni orman tesis etme, mevcut ormanların bakımı ve toplum ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesidir.

Enfa Orman olarak modern ormancılığın gerekliliği olarak yaban hayatı, kaliteli içme suyu temini, doğal peyzajın korunması, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik yönetimi, havza amenajmanı, erozyon kontrolu ve atmosferik karbondioksidin depolanması gibi konular da hizmetler veriyoruz.

Orman Sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara ilgili yönetmeliğin 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeleri bünyemizde çalışan uzman orman mühendisleri tarafından 27 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.
Enfa Orman birimi olarak en kaliteli hizmetleri siz çözüm ortaklarımıza en kısa sürede hazaırlıyor her konuda danışmanlık işlerinizi en titiz şekilde hazırlıyoruz.

Yorumlar kapatıldı.