Orman Teknik Raporu Verilmesi İçin Son Gün 30 Eylül

Maden Ruhsatı sahiplerinin dikkatine 

18.04.2014 tarih ve  28976 Sayılı ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ esaslarına göre verilen maden izinleri ile ilgili olarak yine aynı yönetmeliğin;

Takip ve kontrol

MADDE 19 –

(1) Rehabilite çalışması yapılan alanlar bölge müdürlüğü tarafından takip ve kontrol edilir.

(2) İzin sahibi her yıl Eylül ayının sonuna kadar uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen izinlerde iznin verildiği yıl içerisinde, teknik rapor istenmez. (Ek cümle: RG6/7/2018-30470) Teknik raporun, süresinde verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir, teknik rapor ve yenilenmiş teminat verilinceye kadar sahada çalışmasına müsaade edilmez.

hükmü yer almaktadır. Yönetmelik gereğince verilmesi gereken Teknik Raporların son günü 30 Eylül tarihidir.

Orman İzinleri bulunan madencilerimizin yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda yanlarında olmaya Enfa Mühendislik olarak devam ediyoruz.

Konu ile ilgili bilgi ve teklif almak için

İlgililerine Önemle duyurulur.

Yorumlar kapatıldı.