Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine (İFR REVİZESİ VE DEVLET HAKKI ÖDEMELERİ HK.)

Bilindiği üzere, 12/06/2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 Kanunun 9 uncu maddesi ile 3213 sayılı
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“ GEÇİCİ MADDE 43 – 14/2/2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu
Kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı Devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmaz.”
Bu kapsamda;
-30/04/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze elektronik ortamda 7164 sayılı Kanunda belirlenen devlet hakkı oranları üzerinden hesaplanarak 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporu ile beyan edilen devlet haklarının revize edilmesi işlemi, e-maden üzerinden İşletme Faaliyet Raporları beyan türünde revize seçeneği kullanılarak ve sadece revize edilecek alan/alanlar (ekler dahil) üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak gerçekleştirilecektir.
-30/04/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze Yeminli Mali Müşavir onayına tabi tutularak beyan edilen devlet haklarından, devlet hakkı oranlarında değişiklik olan ruhsatların 2018 yılı İşletme Faaliyet Raporları,
yeminli mali müşavir onayına gerek olmadan ruhsat sahipleri tarafından revize edilerek yeniden beyan edilecektir.
-2018 yılı devlet hakları, Genel Müdürlüğümüzün Vakıfbank Maden ve Petrol İşleri Bağlı Şubesi nezdindeki Kurumsal Tahsilat Hesabından “devlet hakkı hesabı” tanımlı olarak, her bir ruhsat için ruhsat sahipleri adına olmak üzere ve verilen İşletme Faaliyet Raporu bazında orman payı hariç tahakkuk ettirilen devlet hakkı tutarı üzerinden ödenecektir.
-2018 yılı orman payı tutarları, Orman Genel Müdürlüğünün ilgili hesaplarına her bir ruhsat için ayrı ayrı olmak üzere ödenecektir.

-2018 yılı devlet hakkı tutarı 7164 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hüküm gereği işletme ruhsat bedelinden az olmayacaktır.

Yorumlar kapatıldı.