Teknik Nezaretçi Defteri

Maden Kanunu ve Yönetmelik hükümleri gereği Teknik Nezaretçi Defteri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Teknik nezaretçi defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu yazdığı ve ruhsat sahibi/vekili ile birlikte imzaladığı defterdir.

Ø   Teknik Nezaretçi Defterinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Ø   Teknik Nezaretçi defterinin muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine aittir.

Ø   Teknik nezaretçi, atandığı ve sorumlu olduğu ruhsat sahasının faaliyetlerini ve üretimlerini on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine rapor etmek zorundadır.

Ø   Teknik nezaretçi defterinin, teknik nezaretçi ve ruhsat sahibince veya vekilince birlikte imzalanması zorunludur. (İmza ile birlikte Adı Soyadı veya Kaşesi de eklenmelidir.)

Ø   Defterin ibraz edilmemesi, defterin imzalanmaması veya (Yönetmelik ekinde verilmiş olan)EK-4’te belirtilen şekilde düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine on yıl süreli işletme ruhsatları için belirlenen yıllık işletme ruhsat harcı tutarında idari para cezası uygulanır.

Ø   Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hammadde üretim izin sahalarında yükleniciler marifeti ile çalışılması ve teknik nezaretçi atama belgesinde yüklenicinin de imzasının bulunması halinde, yüklenici firma yetkilileri teknik nezaretçi defterlerini teknik nezaretçi ile birlikte imzalar. Aksi takdirde uygulanacak idari para cezası yüklenici tarafından ödenir.

Ø   Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve önlemlerin Teknik Nezaretçi Defterine rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.

Ø  Teknik nezaretçi, atandığı ve sorumlu olduğu ruhsat sahasında faaliyetlere ara verilmiş (üretim, sevkiyat v.s) olması durumunda da, can ve mal güvenliği ile ilgili ruhsat sahasını on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine rapor etmek zorundadır. (Sahada madencilikle ilgili herhangi bir faaliyet olmadığı dönemlerde sahayı on beş günde en az bir defa denetleyerek, can ve mal emniyeti kapsamındaki tespit ve önerilerini teknik nezaretçi defterine rapor etmesi yeterlidir.)

Ek Form 4’ü indirmek için Tıklayınız.

Yorumlar kapatıldı.