UETS Hakkında Ruhsat ve Hak Sahiplerinin Dikkatine

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 18. Ek Maddesinde “MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla
ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır. 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.” denilmektedir.
 
 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28/2/2018 tarih ve 7101 sayılı Kanunun 48 maddesi ile değiştirilen 7/a maddesi ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği
uyarınca; yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılmıştır.
MAPEG, 01.01.2020 tarihinden itibaren 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 18. Ek Maddesinde belirtilen kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinde düzenlenen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS)’ni kullanmaya karar vermiştir.
Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren tüm konulardaki bildirimlerde Ruhsat ve Hak Sahiplerine 01 OCAK 2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemi üzerinden alınan UETS adreslerine tebligat yapılacaktır. UETS adresleri olmayan veya açılmayan ve her hangi bir nedenle kapalı durumda bulunan Ruhsat ve Hak Sahiplerine ise 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 18. Ek Maddesindeki cezai müeyyide uygulanacaktır.
Ruhsat ve Hak Sahiplerinin, mağduriyet yaşamaması için 01 OCAK 2020 tarihine kadar tebligat adresi olarak UETS adreslerini https://basvuru.etebligat.gov.tr (https://basvuru.etebligat.gov.tr)   internet adresinden müracaat ederek almaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
UETS teknik alt yapısı gereği alıcı adresleri gönderim esnasında servisler ile otomatik kontrol edilebildiğinden, Ruhsat ve Hak Sahiplerinin almış oldukları UETS adreslerini Genel Müdürlüğümüze bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir