YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN DUYURU

04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Kanunun geçici 29 uncu maddesi
kapsamında 08/04/2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 21/3/2016 tarihli
ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26/06/2016 tarih ve 29754 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine
Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde, madencilik faaliyetlerinin güvenli olarak sürdürülmesi,
destek müracaatlarındaki bürokrasiyi azaltmak ve müracaatlar ile ilgili süreden dolayı oluşan
mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanarak 18/11/2017 tarihli ve 302244 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak değişiklikler yapılmıştır.
Destek ödemesine ilişkin yapılacak yeni müracaatların Ek Form 1 de belirtildiği şekilde
yapılması halinde ödeme yapılacaktır.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü

a) Ek Form 1

Yorumlar kapatıldı.