Yeraltı Kömür İşletmelerine Ait Verilecek İmalat Haritaları Hakkında

YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNE AİT VERİLECEK İMALAT HARİTALARINA İLİŞKİN DUYURU
Maden Kanununun 29. maddesi kapsamında; 2015 yılı içerisinde verilecek 2014 yılma ait 29. madde evrakları ekinde yer alan imalat haritalarının, sahada daha önce çalışılmış (ruhsatlandırılmadan öncekini de kapsayacak şekilde) tüm imalatların da eklenerek tek bir harita üzerinde işlenmiş, bir sonraki yıl üretim planının eski imalat alanlarına (ocaktaki jeolojik yapı, su ve gaz geliri, gibi hususlar dikkate alınarak) uygun topuk bırakılacak şekilde terminlenmiş olarak Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, gelecek yıllarda Genel Müdürlüğümüze verilecek haritaların da bu normda hazırlanarak verilmesi zorunludur.

Yorumlar kapatıldı.