Yeraltı Kömür İşletmelerine Maliyet Desteği

Yeraltı Kömür İşletmelerine Maliyet Desteği

4/6/1985 Tarihli 3213 Sayılı Maden Kanunun Geçici 29. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ” Bu kanunun 2. Maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit ” ve ” Taşkömürü ” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine , 22/5/2003 tarihli ve 4587 sayılı İş kanununun 41,53,ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Yorumlar kapatıldı.

Powered by Nirvana & WordPress.