Yeraltı Kömür Madenlerinde Acil Kaçış Planı

YER ALTI KÖMÜR MADENLERİNDE ACİL KAÇIŞ PLANI HAKKINDA DUYURU

24/09/2014 tarih ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maden işyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Ek-1 maddesinin (e) bendinde yer alan “Bu madde kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda düzenlenen maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanması sağlanır. ” hükmü gereğince, ocak/ocaklardaki faaliyet alanları ile yer yüzüne çıkış ağzı arasında; ilgili Yönetmelikteki tablolarda ve diğer açıklamalarda belirtilen kriterler dikkate alınarak;

1) Acil kaçış yollan güzergahlarının,

2) Oksijen ferdi kurtarıcı maskelerinin değişim istasyonlarının yerlerinin,

3) En az 30 dakika kullanım süresine sahip olacak şekilde kullanılacak maskelerin tiplerinin, sayılarının ve özelliklerinin belirlendiği ve,

4) Ocak içerisinde lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir, baş yukarılarda 10 metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulacak şekilde acil kaçış planlarının projelendirilerek,

En geç 24/09/2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze verilerek uygunluk onayının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, işletme faaliyetleri durdurulacaktır.

Yorumlar kapatıldı.